Tabuľka – Muži

TIPOS III. Liga Bratislava
PoradieTímBody
1Rohožník18
2Inter16
3Malacky16
4Slovan Most16
5Rovinka14
6Ivanka12
7Senec12
8Tomášov12
9Pezinok11
10Bernolákovo11
11Rača10
12Dun. Lužná7
13Báhoň6
14Rusovce5
15DNV5
16Kalinkovo4
Ak si chcete pozrieť úplnú tabuľku, kliknite tu.

Tabuľka – Muži “B”

PoradieTímBody
1NŠK B13
2Hamuliakovo10
3Kaplna10
4The Dragons10
5Čataj9
6Kozmos7
7Vrakuňa B7
8Š.Ú.R.6
9Slovan Most B6
10Reca6
11Blatné3
12Ekonóm0
Ak si chcete pozrieť úplnú tabuľku, kliknite tu.

Tabuľka – Žiaci U13

PoradieTímBody
1Rovinka12
2Iskra Petržalka9
3Mariathal7
4Ivanka6
5Záhor. Bystrica6
6Domino C5
7Dúbravka4
8FA Lafranconi4
9Chorv. Grob3
10Slovan Most0
Ak si chcete pozrieť úplnú tabuľku, kliknite tu.

Tabuľka – Prípravka U11

PoradieTímBody
1Senec15
2Slov. Grob B15
3Tomášov12
4Chorv. Grob9
5Kráľová9
6Miloslavov9
7Slovan Most9
8Nová Dedinka6
9Kaplna C3
10Svätý Jur B3
11Čataj0
12Veľký Biel0
Ak si chcete pozrieť úplnú tabuľku, kliknite tu.

Tabuľka – Prípravka U9

Poradie Tím Body
1 Igram 9
2 Slovan Most 9
3 Kráľová 7
4 Nová Dedinka 7
5 Dúbravka B 6
6 Dun. Lužná 3
7 Veľký Grob 3
8 Veľký Biel 0
9 Miloslavov 0

Ak si chcete pozrieť úplnú tabuľku, kliknite tu.

Koronavírus

 

Starosta obce vyzýva všetkých obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali odporúčania Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s výskytom koronavírusu. Je dôležité obmedziť hromadné stretávanie sa, či už na ulici alebo na futbalovom ihrisku, prípadne na inom mieste.

Zrušenie všetkých kultúrnych, športových a spoločenských podujatí má zabrániť vysokej koncentrácii ľudí na jednom mieste. Zatvorenie základnej školy, materskej školy neznamená, že deti majú prázdniny a preto žiadam rodičov, aby kontrolovali kde sa ich deti práve nachádzajú.

Opatrenia krízového štábu obce Most pri Bratislave zo dňa 24.3.2020

—————————————

Obec Most pri Bratislave žiada obyvateľov obce, aby sa pred koronavírusom chránili ochrannými rúškami.

Nie je potrebné používať špeciálne masky, odporúčame používať akékoľvek jednoduché ochranné rúška.

rusko_nie_je_hanba             ruka_ruku_myje_1

—————————————

Opatrenia krízového štábu obce Most pri Bratislave zo dňa 9. 3. 2020

Krízový štáb obce Most pri Bratislave ďalej len „KŠ“ oznamuje občanom, že v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 zasadal dňa 9.3.2020 o 14,00 hodine a prijal bezpečnostné opatrenia.

Žiada všetky dotknuté právnické a fyzické osoby v obci o dôsledné dodržiavanie prijatých opatrení KŠ:

  • Krízový štáb s okamžitou platnosťou ruší všetky plánované aj neplánované akcie s možnosťou zhromažďovania obyvateľstva, taktiež akcie základnej školy, materskej školy, žiacke tréningy športového klubu. Zápasy dospelých povoľuje len s vylúčením verejnosti. Taktiež zakazuje zhromažďovanie a akcie v kultúrnom dome, t. j. v tanečnej sále a v telocvični do 31. 3. 2020. Uvedený zákaz platí aj pre telocvičňu v areáli základnej školy.

  • Obmedzuje prevádzku obecného úradu – do odvolania ruší stránkové hodiny. Podateľňa bude prijímať podania v čase od 8.00 hodiny do 9.00 hodiny každý pracovný deň. Úrad bude plniť naďalej úlohy podľa zákona, vybavovať emailovú komunikáciu, prijímať podania elektronicky. Stránkové hodiny sú zrušené do odvolania.

  • Na základe vývoja stavu šírenia COVID-19 krízový štáb nariaďuje zatvorenie základnej školy, školskej jedálne, materskej školy, detského ihriska a multifunkčného ihriska v areáli futbalového štadióna od 10.3.2020 do 16.3.2020 vrátane (5 pracovných dní). Dôrazne žiada, aby sa žiaci počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí a miest s veľkým počtom ľudí.

  • Ďalšie stretnutie KŠ – 16.3.2020 o 11.00 hodine v kancelárii starostu obce. V prípade potreby operatívne ak si okolnosti vyžiadajú ďalšie opatrenia.

  • Ukladá členom KŠ byť v pohotovosti nepretržite do odvolania.

 

V Moste pri Bratislave, 9.3.2020

Ing. František Mastný, v. r.
predseda krízového štábu

—————————–

V súvislosti s výskytom koronavírusu v Bratislavskom kraji obec Most pri Bratislave ruší akcie v kultúrnom dome, t. j. v tanečnej sále a telocvični.

Dnes 9. 3. 2020 v popoludňajších hodinách zasadne krízový štáb obce Most pri Bratislave.
O prípadných ďalších opatreniach bude verejnosť včas informovaná.

——————————

V súlade s usmernením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Sekcie krízového riadenia o uplatňovaní preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu  obec Most pri Bratislave prijíma nasledovné opatrenia:

  1. obmedzuje organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v pôsobnosti obce,
  2. odporúča právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia,
  3. vyzýva zvolávateľov verejných zhromaždení, aby prijali také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení,
  4. žiada zamestnávateľov aby informovali svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedené na internetovej stránke

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&itemid=153

——————————–

Oznámenie Bratislavského Samosprávneho kraja

Pre mestá a obce v Bratislavskom kraji zriadil Bratislavský samosprávny kraj osobitnú internetovú stránku, kde na jednom mieste nájdete všetky potrebné informácie: čo to je koronavírus, aké sú príznaky, kto je riziková skupina, ako znížiť riziko nákazy. Nechýbajú ani informácie o aktuálnej situácii. Adresa internetovej stránky je bratislavskykraj.sk/koronavirus

Osobitná pozornosť je venovaná školám, zariadeniam sociálnych služieb a kultúrnym zariadeniam.

Kalendár

Aktuálny dátum:
27. septembra 2020

Dnes má meniny:
Cyprián

Info

Pokiaľ by ste chceli na stránku umiestniť oznam týkajúci sa futbalového klubu, pošlite e-mail na nasledovnú mailovú adresu: oznamy