Tabuľka – Muži

TIPOS III. Liga Bratislava
PoradieTímBody
1Rohožník27
2Inter25
3Malacky20
4Senec18
5Rovinka17
6Pezinok17
7Slovan Most17
8Rača16
9Ivanka15
10Bernolákovo15
11Tomášov15
12Dun. Lužná10
13Báhoň9
14Rusovce8
15Kalinkovo7
16DNV6
Ak si chcete pozrieť úplnú tabuľku, kliknite tu.

Tabuľka – Muži “B”

PoradieTímBody
1NŠK B22
2Kaplna16
3Čataj15
4The Dragons14
5Š.Ú.R.13
6Slovan Most B13
7Reca12
8Vrakuňa B11
9Hamuliakovo10
10Kozmos9
11Blatné3
12Ekonóm0
Ak si chcete pozrieť úplnú tabuľku, kliknite tu.

Tabuľka – Žiaci U13

PoradieTímBody
1Iskra Petržalka18
2Rovinka18
3Mariathal10
4FA Lafranconi10
5Záhor. Bystrica9
6Ivanka9
7Domino C5
8Dúbravka4
9Chorv. Grob3
10Slovan Most3
Ak si chcete pozrieť úplnú tabuľku, kliknite tu.

Tabuľka – Prípravka U11

PoradieTímBody
1Senec24
2Slov. Grob B19
3Tomášov18
4Miloslavov18
5Kráľová18
6Nová Dedinka13
7Slovan Most12
8Chorv. Grob9
9Kaplna C6
10Svätý Jur B3
11Čataj3
12Veľký Biel0
Ak si chcete pozrieť úplnú tabuľku, kliknite tu.

Tabuľka – Prípravka U9

Poradie Tím Body
1 Kráľová 16
2 Nová Dedinka 16
3 Igram 12
4 Dun. Lužná 9
5 Slovan Most 9
6 Dúbravka B 9
7 Veľký Grob 6
8 Miloslavov 3
9 Veľký Biel 0

Ak si chcete pozrieť úplnú tabuľku, kliknite tu.

Koronavírus

 

Starosta obce vyzýva všetkých obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali odporúčania Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s výskytom koronavírusu. Je dôležité obmedziť hromadné stretávanie sa, či už na ulici alebo na futbalovom ihrisku, prípadne na inom mieste.

Zrušenie všetkých kultúrnych, športových a spoločenských podujatí má zabrániť vysokej koncentrácii ľudí na jednom mieste. Zatvorenie základnej školy, materskej školy neznamená, že deti majú prázdniny a preto žiadam rodičov, aby kontrolovali kde sa ich deti práve nachádzajú.

Opatrenia krízového štábu obce Most pri Bratislave zo dňa 24.3.2020

—————————————

Obec Most pri Bratislave žiada obyvateľov obce, aby sa pred koronavírusom chránili ochrannými rúškami.

Nie je potrebné používať špeciálne masky, odporúčame používať akékoľvek jednoduché ochranné rúška.

rusko_nie_je_hanba             ruka_ruku_myje_1

—————————————

Opatrenia krízového štábu obce Most pri Bratislave zo dňa 9. 3. 2020

Krízový štáb obce Most pri Bratislave ďalej len „KŠ“ oznamuje občanom, že v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 zasadal dňa 9.3.2020 o 14,00 hodine a prijal bezpečnostné opatrenia.

Žiada všetky dotknuté právnické a fyzické osoby v obci o dôsledné dodržiavanie prijatých opatrení KŠ:

  • Krízový štáb s okamžitou platnosťou ruší všetky plánované aj neplánované akcie s možnosťou zhromažďovania obyvateľstva, taktiež akcie základnej školy, materskej školy, žiacke tréningy športového klubu. Zápasy dospelých povoľuje len s vylúčením verejnosti. Taktiež zakazuje zhromažďovanie a akcie v kultúrnom dome, t. j. v tanečnej sále a v telocvični do 31. 3. 2020. Uvedený zákaz platí aj pre telocvičňu v areáli základnej školy.

  • Obmedzuje prevádzku obecného úradu – do odvolania ruší stránkové hodiny. Podateľňa bude prijímať podania v čase od 8.00 hodiny do 9.00 hodiny každý pracovný deň. Úrad bude plniť naďalej úlohy podľa zákona, vybavovať emailovú komunikáciu, prijímať podania elektronicky. Stránkové hodiny sú zrušené do odvolania.

  • Na základe vývoja stavu šírenia COVID-19 krízový štáb nariaďuje zatvorenie základnej školy, školskej jedálne, materskej školy, detského ihriska a multifunkčného ihriska v areáli futbalového štadióna od 10.3.2020 do 16.3.2020 vrátane (5 pracovných dní). Dôrazne žiada, aby sa žiaci počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí a miest s veľkým počtom ľudí.

  • Ďalšie stretnutie KŠ – 16.3.2020 o 11.00 hodine v kancelárii starostu obce. V prípade potreby operatívne ak si okolnosti vyžiadajú ďalšie opatrenia.

  • Ukladá členom KŠ byť v pohotovosti nepretržite do odvolania.

 

V Moste pri Bratislave, 9.3.2020

Ing. František Mastný, v. r.
predseda krízového štábu

—————————–

V súvislosti s výskytom koronavírusu v Bratislavskom kraji obec Most pri Bratislave ruší akcie v kultúrnom dome, t. j. v tanečnej sále a telocvični.

Dnes 9. 3. 2020 v popoludňajších hodinách zasadne krízový štáb obce Most pri Bratislave.
O prípadných ďalších opatreniach bude verejnosť včas informovaná.

——————————

V súlade s usmernením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Sekcie krízového riadenia o uplatňovaní preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu  obec Most pri Bratislave prijíma nasledovné opatrenia:

  1. obmedzuje organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v pôsobnosti obce,
  2. odporúča právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia,
  3. vyzýva zvolávateľov verejných zhromaždení, aby prijali také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení,
  4. žiada zamestnávateľov aby informovali svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedené na internetovej stránke

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&itemid=153

——————————–

Oznámenie Bratislavského Samosprávneho kraja

Pre mestá a obce v Bratislavskom kraji zriadil Bratislavský samosprávny kraj osobitnú internetovú stránku, kde na jednom mieste nájdete všetky potrebné informácie: čo to je koronavírus, aké sú príznaky, kto je riziková skupina, ako znížiť riziko nákazy. Nechýbajú ani informácie o aktuálnej situácii. Adresa internetovej stránky je bratislavskykraj.sk/koronavirus

Osobitná pozornosť je venovaná školám, zariadeniam sociálnych služieb a kultúrnym zariadeniam.

Kalendár

Aktuálny dátum:
19. apríla 2021

Dnes má meniny:
Jela

Udalosti

Info

Pokiaľ by ste chceli na stránku umiestniť oznam týkajúci sa futbalového klubu, pošlite e-mail na nasledovnú mailovú adresu: oznamy